Selecteer een pagina
Ketensamenwerking: remedie tegen faalkosten?

Ketensamenwerking: remedie tegen faalkosten?

Ketensamenwerking: remedie tegen faalkosten? Faalkosten en vertragingen voorkomen, wie wil dat niet! Jaarlijks gaan er vele tientallen miljoenen verloren bij de realisatie van infrastructuur- en bouwprojecten. Gemiddeld rond 10% van de omzet! Belangrijke oorzaken zijn...
Maak duidelijke afspraken over geschilbeslechting

Maak duidelijke afspraken over geschilbeslechting

Maak duidelijke afspraken over geschilbeslechting In de bouwpraktijk komt het nogal eens voor dat de gewone rechter of de Raad van Arbitrage zich onbevoegd moet verklaren om van een bepaald geschil kennis te nemen. In veel gevallen is de oorzaak de geschilregeling...
Wordt hier het retentierecht wel uitgeoefend?

Wordt hier het retentierecht wel uitgeoefend?

Wordt hier het retentierecht wel uitgeoefend? Als aannemer van een mooi nieuw kantoorgebouw wordt u geconfronteerd met onbetaalde bouwtermijnen. U wilt het retentierecht inroepen. Enkele dagen later hoort u tot uw schrik dat er ook nog andere schuldeisers zijn. Geldt...
4 tips bij het sluiten van een Intentieovereenkomst

4 tips bij het sluiten van een Intentieovereenkomst

4 tips bij het sluiten van een Intentieovereenkomst Als projectontwikkelaar heeft u een mooi plan gereed voor de realisatie van een nieuw energie neutraal woon-zorgcomplex voor senioren. U bent al in gesprek met de gemeente. Een deel van de voor realisatie benodigde...
Exoneratie van aansprakelijkheid. Wie draait ervoor op?

Exoneratie van aansprakelijkheid. Wie draait ervoor op?

Exoneratie van aansprakelijkheid. Wie draait ervoor op? De architect die een ontwerpfout maakt, of de constructeur die een komma verkeerd zet in een draagconstructieberekening, is voor de schade aansprakelijk. Laat de aannemer na om niet tijdig tegen een...