Selecteer een pagina

Valkuilen en tips bij het gebruik van twee sets Algemene Voorwaarden

Een voorbeeld. In uw eigen set is de gewone rechter aangewezen om geschillen te beslechten, terwijl in de standaard set juist staat dat de Raad van Arbitrage voor de Bouw bevoegd is. Wat geldt dan? Of, in uw eigen algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid geheel uitgesloten, terwijl in de andere set uw aansprakelijkheid tot het beloop van de opdrachtsom beperkt is. Zie bijvoorbeeld de DNR 2011. Ook gevaarlijk zijn tegenstrijdige verval- of verjaringstermijnen voor aansprakelijkheid.

Kleine lettertjes met grote gevolgen. In het slechtste geval staat u met lege handen als blijkt dat geen van uw algemene voorwaarden geldt. Er kunnen zich verschillende situaties voordoen.

Alternatief (‘of-of’)?

Eerst iets over de zogenaamde alternatieve dubbele verwijzing. Een voorbeeld. In de aannemingsovereenkomst is bepaald dat uw eigen leveringsvoorwaarden óf de UAV 2012 voorwaarden van toepassing zijn.Wat geldt dan?

In de kwestie Visser/Avéro is door de Hoge Raad al in 1997 uitgemaakt dat bij verwijzing naar de ene óf naar de andere set algemene voorwaarden in beginsel géén van beiden van toepassing is. U kunt zich in ieder geval op geen van beide algemene voorwaarden beroepen als niet volstrekt helder is welk beding in een bepaald geval van toepassing is.

Cumulatief (‘en-en’)?

Hoe zit dat bij een zogenaamde cumulatieve dubbele verwijzing, dus twee verschillende sets (‘en-en’) van toepassing? De Hoge Raad heeft daarover in 2015 in het For Farmers arrest beslist dat dan beide sets algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Een redelijke uitleg van wat partijen zijn overeengekomen moet dan de doorslag geven welk beding in de betreffende situatie prevaleert. In kwestie waren daarvoor enkele concrete aanknopingspunten aanwezig. Zoprevaleerde de in het contract specifiek genoemde set algemene voorwaarden boven de andere set, waarnaar onderaan het briefpapier in een kleiner lettertype werd verwezen. Maar of dat tot de gewenste uitkomst heeft geleid, ismaar de vraag. Én: u moet ervoor naar de rechter. Met alle risico’s van dien.

Voorkom alternatieve en tegenstrijdige voorwaarden

In geval van alternatieve verwijzing geldt geen van beide sets voorwaarden, tenzij duidelijk naar bepaalde situaties wordt verwezen. Bij cumulatieve verwijzing komt het uiteindelijk aan op een redelijke uitleg van wat er is overeengekomen voor de vraag welk beding in voorkomend geval prevaleert. Ook niet optimaal voor uw positie.

Uit het voorgaande blijkt wel dat verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden de nodige risico’s meebrengt. Ik adviseer dit als mogelijk te voorkomen door het hanteren van één set algemene voorwaarden. Toch twee sets? Gebruik dan in ieder geval goed op elkaar afgestemde algemene voorwaarden die juridisch up-to-date zijn.

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden of andere vragen? Neem dan gerust contact op.